Events

Event Tithi/Tarikh Location
Kaljagar Chaitra Shuddha Pratipada Chandrapur
Ramnavami

Chaitra Shuddha Navami Malkapur
Shri Aadya Shankaracharya Jayanti Vaishakh Shuddha Panchami Upasana at VVP centers
Louie Braille Day 4th January 2012 Jivhala Hostel for Blind Boys and Girls, Pune
P.P. Vasudevananad Sarswati Swami Maharaj Punyatithi Aashadh Shuddha Pratipada Burwaha/Brahmavarta
Gurupornima Aashadh Shuddha Pournima Nagpur
P.P. Vasudevananad Sarswati Swami Maharaj Janmotsav Shravan Krishna Panchami Pune
Gurudwadashi (Entourage ‘Divine Spread of Principles of spirituality’) Ashwin Krishna Dwadashi Upasana at VVP Centers
Dattajayanti Margashirsha Pournima Brahmavarta
Shrimad Narsinha Saraswati Swami Janmotsav Pousha Shuddha Dwitiya Chandrapur
Dasnavami Magh Krishna Navami Upasana at VVP Centers

Check the most helpful and valuable services for all. Share custom essay writing with your friends !